Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF az eszkozfuggetlen.hu honlap (továbbiakban Honlap) használatának, termék, illetve szolgáltatás megrendelésének feltételeit szabályozza az alábbiak szerint:

A szerződés hatálya:

Jelen szerződés 2017. május 8-tól hatályos.

A Honlap Szolgáltatója:

Szolgáltató: Tárhelybérlés.hu Bt.
Székhely: 8200 Veszprém, Rómer Flóris utca 3. A. ép. fszt. 1.
E-mail: info [kukac] tarhelyberles [pont] hu
Honlap: http://tarhelyberles.hu/
Adószám: 25081086-1-19
Cégjegyzékszám: 19-06-509534
Bankszámla szám: 16200151-18522237-00000000

A Szolgáltató alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.

A honlapon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A vásárlót a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A honlapon csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól. A belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresét tartozik 3 banki napon megfizetni az Szolgáltatónak.

A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni, a változást megelőzően 14 munkanappal.

Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítson.

 

A Megrendelőre vonatkozó feltételek

A Megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

A Szolgáltató megtagadja a szolgáltatás nyújtását, termék elküldését, ha a regisztrációkor kitöltendő adatsor bármelyik eleme valótlanságot tartalmaz. Regisztrációkor pontos címet kell megadni, postafiókcím nem elfogadott.

 

Fizetési határidő

Bankkártyás fizetés esetén a sikeres tranzakció azonnal teljesül.

Banki átutalással való fizetési mód esetén a megrendelés után automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn 3 naptári nap fizetési határidő szerepel, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor a mindenkori következő munkanap a fizetési határidő. Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjának bankzárásáig (17:00) nem érkezik meg, a Szolgáltató további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén bankzárásáig (17:00) sincs rendezve a díj, a Megrendelő csak úgy rendelhet a jövőben egy másik terméket a honlapról, ha a díjhátralékát rendezi. Ezentúl Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető ügyfeleket teljes mértékben kizárja a szolgáltatás vásárlóinak köréből.

 

Számlázás

A szolgáltatási díj beérkezését követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikusan juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

A Szolgáltatások leírása

 • Honlap, webáruház tervezés, készítés.
 • Tárhely (hosting) szolgáltatás
 • Domain név bejegyzés, fenntartás
 • Felhő-tárhely (OwnCloud) szolgáltatás

 

Szerződési feltételek Honlap, webáruház tervezés, készítés szolgáltatás megrendelése esetén

A megrendelő megrendeli, a szolgáltató elkészíti a megrendelő honlapját / webáruházát.

Fizetési feltételek: A megrendelő köteles a szolgáltatás díját jelen szerződés elfogadása után a mindenkori díjbekérőn szereplő banki átutalási határidővel teljesíteni a szolgáltató bankszámlájára, vagy Barion nevű fizetési rendszeren keresztül bankkártyával, vagy Barion egyenleggel, esetenként a Szolgáltató által elérhetővé tett egyéb fizetési módokon. A szolgáltatás díja előre fizetendő, a szolgáltató alanyi ÁFA-mentes tevékenységet folytat, ezért áfát nem számol fel.

A konzultációhoz, és a szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumetumokat vagy egyéb elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő.

A Szolgáltató (szolgáltató) a mindenkori ajánlatban feltüntetett elkészítési határidőt attól a naptól vállalja, amely napon visszaigazolta, hogy a megrendelő hiánytalanul a rendelkezésére bocsátotta a következő anyagokat / információkat:

 • Kitöltött konzultációs adatlap.
 • Nem az eszkozfuggetlen.hu szolgáltatás keretében igénybevett hosting tárhely FTP és Mysql hozzáférések adatai. A nem az eszkozfuggetlen.hu szolgáltatás keretében igénybevett hosting tárhelynek alkalmasnak kell lennie WordPress futtatásra.
 • A bekért anyagok. A bekért anyagok formátuma:
 • Fényképek, képek: magas felbontású, jó minőségű jpg, png.
 • Szövegek: Sortörésekkel formázott Microsoft Word vagy TXT formátum.

A szolgáltatás nem tartalmazza a következőket: A WordPresstől eltérő tartalomkezelő rendszerrel való munkavégzés, http: // helyett https: // protokol alá való fejlszetés, tárhely technikai problémáinak megoldása, nem az eszkozfuggetlen.hu szolgáltatás keretében igénybevett tárhely üzemeltetőjével való kapcsolattartás, hírlevélküldő telepítés, beállítás, hírlevelek időzítésének beállítása. A W3.org vagy bármilyen más validációs ellenőrző rendszernek való megfelelés.

A szolgáltató egyetlen, a megrendelővel egyeztetett honlapot és ahhoztartozó arculatot tervez. Amennyiben a megrendelő az elkészült honlapot nem fogadja el, és új arculatot kér, új szövegezést kér, úgy köteles az újratervezést, vagy a honlapon végzett bármilyen további módosítást 16.350 Ft -os óradíjon megfizetni. Amennyiben a megrendelő az átadás után változtatni szeretne az elkészült arculaton, azt szabadon megteheti, de erről köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, hogy az a referenciái közül az oldal linkjét eltávolíthassa.

A megrendelő a szerződés idejére a szolgáltató rendelkezésére bocsátja a nem az eszkozfuggetlen.hu szolgáltatás keretében igénybevett hosting tárhely következő hozzáférési adatait, melyeket a megrendelő kizárólag a weboldal átadásáig őriz meg, utána adatvédelmi okokból törli saját számítógépéről, és nem őriz róla semmilyen formában másolatot: FTP és Mysql user / pass / host name / db name. A tárhelyen mysql-nek és php- nak kell futnia, illetve szükséges a .htacces fájl engedélyezése és írhatósága. Ha a tárhelyen ezek a funkciók nem elérhetők, vagy a tárhely alkalmatlan a weboldal telepítésére, a szolgáltatónak nem feladata a hiba keresése, elhárítása, feltárása, és a tárhelyszolgáltatóval való egyeztetés, kommunikáció. A megrendelő köteles a tárhelyszolgáltatóval kommunikálni, és megoldani, hogy az adott technikai feltételek a tárhelyen elérhetőek legyenek. Amíg a tárhely miatt a megvalósítási munkálatok állnak, az nem számít bele az elkészítési határidőbe, ebben az esetben az elkészítési határidő annyi munkanapot késik, ahány munkanapos leállásra kényszerült a szolgáltató a tőle független, nem megfelelő tárhely miatt.

Felek tudomással bírnak és kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő weboldal, design elemek, szövegek szerzői jogvédelem alatt álló szerzői műnek minősülnek. A szerzői jogok tekintetében a Felek úgy állapodnak meg, hogy a szolgáltató a teljes védelmi időre vonatkozó minden ismert felhasználási módra (így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözésre és átdolgozásra is) kiterjedő kizárólagos, harmadik személy részére átengedhető felhasználói jogot biztosít a megrendelő részére. A felhasználási jogok ellenértékét a szolgáltatói díj tartalmazza. A szolgáltató szavatol azért, hogy az általa jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatása tekintetében harmadik személynek nem áll fenn joga, ami a megrendelő előző pont szerinti felhasználási jogát kizárná vagy korlátozná.

A felek a jelen megbízási szerződést határozott időtartamra kötik, melynek kezdete a megrendelő leadása a vége pedig a kész weboldal átadása.

Ha a szolgáltatás során a megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a befizetett díjat a szolgáltató által addig elvégezett munkák levonásával kaphatja vissza. Ha a megrendelő nem fogadja el a szolgáltató honlap-kezelési tanácsait és megoldásait, akkor a szolgáltató felmondhatja jelen szerződést, ilyenkor csak az addig elvégzett munka ellenértékére jogosult, a fennmaradó összeget visszautalja megrendelőnek.

A szolgáltatás megrendelésével a szolgáltató e-mailes kapcsolattartást vállal. Személyes / telefonos / skype-os kommunikációt nem, vagy csak az egyes ajánlatokban meghirdetett időkeret erejéig. A szolgáltató kizárólag a megrendelővel marad kapcsolatban a tervezés során, szolgáltató kizárja a harmadik személlyel való kommunikációt jelen megrendelés tárgyában.

Panaszkezelés

Írásban az üzemeltetőnél: info [kukac] tarhelyberles [pont] hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel

Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

Veszprém Megyei Békéltető Testület
8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

vagy forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Budapest út 3-5.

 

Tárhely (hosting) szolgáltatás és domain név bejegyzés, fenntartás

A tárhely (hosting) szolgáltatás és domain név bejegyzés, fenntartás harmadik fél által nyújtott, továbbértékesített szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

A tárhely és domain szolgáltatások üzemeltetője az EVOLUTIONET Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023)

A tárhely és domain szolgáltatások általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a http://domain-tarhely.net/aszf weboldalon, amiket a jelen szerződési feltételek elfogadásával együtt a Megrendelő elfogad.

 

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.

Adatvédelmi nyilatkozat – Tárhelybérlés.hu Bt.

Adatkezelő megnevezése

Név: Tárhelybérlés.hu Bt.
Székhely: 8200 Veszprém, Rómer Flóris utca 3. A. ép. fszt. 1.
E-mail: info [kukac] tarhelyberles [pont] hu
Honlap: http://tarhelyberles.hu, https://eszkozfuggetlen.hu
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-119664/2017.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Tárhelyszolgáltató:

Webhely: http://domain-tarhely.net/
Cégnév: Evolutionet Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Adószám: 14992511-2-02 / HU 14992511
Cégjegyzékszám: 02-09-075023
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Webáruház szoftver megnevezése

Adatfeldolgozás helye (webhely): https://eszkozfuggetlen.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Webáruház bővítmény neve: Woocommerce

Hírlevélszoftver szolgáltató

Adatfeldolgozás helye (webhely): tarhelyberleshu.mailchimp.com
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Webhely: https://mailchimp.com/
Cégnév: Company Overview of The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok

Számlázó szoftver szolgáltató

Név: N-Ware Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Gömb u. 24.
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): https://www.billzone.eu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott, megrendeléskor elkért adatok: Név / Cégnév, Cím / Székhely címe, Személyi igazolványszám / adószám telefonszám, e-mailcím. Webáruház szoftver feliratkozáskor a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott adatokat számla kiállítás és termék elküldési céllal kezeljük. A termék kiküldése minden esetben elektronikusan, az érintett e-mail címére történik.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett kérelmére történő törlésig.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: info [kukac] tarhelyberles [pont] hu

A tiltakozáshoz való jog

A info [kukac] tarhelyberles [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: info [kukac] tarhelyberles [pont] hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a tarhelyberles.hu weboldalaon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36(1)391-1410
Honlap: http://naih.hu