Közös onkológiai kezelés

Online is elérhető a precíziós onkológia | eszkozfuggetlen.hu

Onkológiai munkacsoportok

Öröklődő ovariumrák Ilyen esetekben a megfelelő elhelyezkedésű rosszindulatú daganat kifejlődésének valószínűsége nagyobb, mint az átlagos népességben. Ezért az ilyen betegek az átlagosnál gyakoribb ellenőrzést igényelnek, s indokolt az észlelt elváltozás miatt — még a rosszindulatú daganat kialakulása előtt — megelőző műtétet végeznünk.

A daganatok sugárkezelése Dr. Mayer Árpád A rosszindulatú daganatok sugárkezelésében a közös onkológiai kezelés elektromágneses sugárzást röntgen-foton, gamma-fotona töltéssel nem rendelkező corpuscularis sugárzást neutron és a töltéssel rendelkező corpuscularis sugárzást pozitron, π-mezon használjuk. Az elektromágneses és corpuscularis sugárzás hatására az ép, illetve a daganatos szövetekben elektromos töltésű részecskék, illetve ionok keletkeznek, amelyet együttesen ionizáló hatásnak hívunk.

Leggyakrabban a lineáris gyorsítókkal előállított röntgen-foton, illetve elektron és a ritkábban használatos telekobalt készülékekkel előállított gamma-foton terjedt el a klinikai gyakorlatban.

Ezeken túl szűkebb körben a corpuscularis sugárkezelés is használatos, mint a proton, neutron, π-mezon, de ezek nagyobbrészt a klinikai kutatás szakaszában vannak. A percutan sugárkezelés mellett a szövetközi, illetve üregi sugárkezelésre alkalmas brachyterápiás módszer is használatos, főképp a röntgen-foton, illetve gamma-foton besugárzás kiegészítésére. Rosszindulatú daganatok sugárkezelésében megkülönböztetünk gyógyító célú és tüneti kezelést, amely eltérő összdózisokkal, frakcióadagokkal és technikákkal, sugárminőségi mutatókkal biztosítja a daganat teljes, részleges visszafejlődését, a tünetek pl.

Sugárbiológiai alapok A sugárkezelés elsődleges célja a rosszindulatú betegség helyi gyógyítása. A roszindulatú tumor tömege, annak csökkent ún. Ezért kerültek előtérbe az összetett kezelési módok, a radio-kemoterápia, amellyel az ellenállóképes rosszindulatú klónok számát csökkenteni, vagy a rosszindulatú sejtek újraképződését gátolni, ezáltal a sejten belüli sugárérzékenységet fokozni lehet.

Kedvező hatású a kiegészítő közös onkológiai kezelés helyi vagy mély hyperthermia is, amely rövid ideig tartó tumorlysissel a sugárkezelés hatását időben és mennyiségileg is fokozni képes, illetve hatására a sejtciklus G0 fázisában lévő részecskék száma is csökken. Az ionizáló sugárzás elsődleges molekuláris célpontja a DNS-lánc, amelynek teljes vagy részleges törését idézi elő.

közös onkológiai kezelés

Így szólhatunk a sugárkezelés letális, szubletális, vagy lehetséges letális bizonyos környezeti tényezők függvényében, így a szabad gyökök megléte esetén hatásáról. A DNS-lánc részleges egy láncú törésével előidézett szubletális károsodás a megismételt sugárkezeléssel teljessé tehető, amely a rosszindulatú daganatok kezelésének elsődleges célja.

Olyan elképzelések is ismertek azonban, amelyek a sugárkezelés hatásmódjában nem a DNS-lánc törését tartják elsődleges célpontnak, hanem a sejtmembrán vagy a mitochondrium károsítását.

Új kezelések a szakmák összefogásával

A sugárkezelés hatásosságát az ott lévő szabad gyökök fokozhatják. A frakcionált, rendszeresen megismételt sugárkezelés sejtszintű hatásának összetevői a következők: Rosszindulatú daganatban a sugárkezeléssel előidézett DNS-károsodást enzimatikus, ún.

Ezek függetlenek a sejt típusától, az ép szövetekben ez a helyrehozó mechanizmus általában hatékonyabb, mint a rosszindulatú daganatokban.

Ezáltal a daganat megkisebbedése, teljes roncsolása részleges vagy teljes remisszió mellett, az ép környezet nem károsodik. A sejtciklus különböző szakaszában a sejtek sugárérzékenysége eltérő.

Az időben felfedezett és megfelelően kezelt rosszindulatú daganatos betegek jelentős része kb. Tisztelt Pácienseink!

A sugárkezelés hatására a sugárérzékeny szakaszban lévő sejtek száma csökken, a kevésbé érzékeny fázisban G1-interfázis, S-fázis levők aránya változatlan vagy növekszik. A sugárkezelés hatását fokozni lehet úgy, hogy a sejtek nagyobb hányadát a G2-M fázisban gyógyszerrel, ún. A sugárkezelés után a sejtek bizonyos hányada ismét szaporodásra képes. Ez a rosszindulatú daganatokban a sugárkezelésnek ellenálló sejtklónokból, normális szövetekben az épen maradt őssejtekből jön létre.

A szaporodó sejtek a sugárkezelésre, a sejtciklustól függően, eltérő módon érzékenyek. Az ún. Ezek aránya meghatározza a sugárkezelés eredményességét. Helyi vagy mély hyperthermiával a daganatban lévő nyugvósejtek száma csökken, vagyis a kezelés eredménye javul. A necroticus, széteső, rossz vérellátású daganatok anoxiával vagy hypoxiával járnak, ami a daganatokban fotonbesugárzással szembeni radiorezisztenciát jelent, a szabad gyökök közös onkológiai kezelés csökkenésével a mutáns P53 gén aktivitása fokozódik, amely az apoptosis csökkenésével jár.

A rossz oxigénellátottság az érújraképződést is fokozhatja, amely fokozza az áttétképződés lehetőségét.

PTE ÁOK · Onkoterápiás Intézet · Onkológiai munkacsoportok

E hatások a tumor csökkent helyi visszafejlődését okozzák. A tumoros hypoxia a várható kezelési válasz fontos előrejelzője. A kezdetben hypoxiás tumortömeg a sugárkezelés hatására megkisebbedhet, az artériák és vénák újra átjárhatóvá válnak és ezért a helyi keringés javulhat és ezáltal az oxigénellátottság közös onkológiai kezelés kezelés hatására normálissá válik.

A sugárkezelés hatásának két további jellemzője a LET linear energy transferamely a sugárnyaláb szövetekben való áthaladásában az energia átadásának mennyiségi minősítésére és az RBE relative biologic effectivenessa biológiai hatásosság megjelölésére szolgál.

közös onkológiai kezelés

Attól függően, hogy a kezelés során, illetve 90 napon belül, közös onkológiai kezelés azon túl jelentkeznek, korai vagy késői sugárkárosodásról van szó. Ezek a daganatos célterület környezetében, esetleg attól távolabb, a sugárnyaláb útjába eső szervekben, szövetekben alakulnak ki.

Ezek segítségével a közös onkológiai kezelés és környezet morfológiáján túl a daganat terjedéséről is kapunk adatokat. A CT alapú képek és a PET egyesítése tette lehetővé, hogy három síkban jelenik meg a besugárzás célterülete, a környező szövetek és szervek helyzete, és azok a kritikus szervek, amelyekben a sugárkárosodás veszélye fokozottabb.

A képileg optimalizált célterületre a korszerű dózistervező homogén dóziseloszlást tud biztosítani úgy, hogy a környezetben a sugárterhelés a toleranciadózis alatt maradjon, ezáltal a sugárkárosodás csökkenthető.

Molnár Katalin, onkoradiológus Világszerte a daganatos betegség a betegségek betegsége jelzővel emlegetett. Éppen ezért nem kisfokú a szakmai és tudományos igény a hatékony terápia megtalálására.

A megavolt-kezelésben ma elsősorban a lineáris gyorsítók, és a telekobalt készülékek használatosak. Lineáris gyorsítókban a felgyorsított elektronokat vagy közvetlenül a daganatos célterületre juttatjuk elektronsugárzás formájában, vagy volfrám-arany ötvözetből készült céltárgyba ütköztetve fékezési röntgensugárzásként használjuk. A testszöveteken, tumoron történő áthatolás, elnyelődés mértéke a sugárenergiától függően változik. A ma már kevésbé használt telekobalt készülékekben kobalt izotópot alkalmaznak, amely monokromatikus gamma-sugárzást bocsát ki.

Brachyterápia Brachyterápia során a radionuklid közvetlenül a daganatba vagy miért remegnek a térdízületek, hogyan kell kezelni daganat közelébe juttatható. Ennek megfelelően szövetközi interstitialisvagy üregi intraluminalis, intracavitalis formát különböztetünk meg.

  • A daganatos betegségek legújabb terápiái
  • Onkológia | CMC Déli Klinika | Magánklinika

A radionuklid általában Ir, amelynek dózisteljesítménye alapján beszélhetünk nagy és kis teljesítményű brachyterápiákról, illetve ezek együtteséről.

A brachyterápiát túlnyomórészt utántöltéses formában végzik napi két frakcióban, vagy heti egy alkalommal többször ismételve attól függően, hogy az elsődleges daganat végleges ellátására vagy a megavolt-kezelés kiegészítésére szolgál-e.

Online is elérhető a precíziós onkológia | eszkozfuggetlen.hu

Brachyterápiával nagy sugárdózis biztosítható, a meredek dózis gradiens sugárdózis csökkenés miatt a daganat környezetében sugárkárosodást nem idéz elő, ezáltal azonban nagyobb tumor homogén átsugárzására nem alkalmas. A sugárkezelés jelenleg használatos ún. Radio-kemoterápia A tumoros hypoxia, a sejtkinetikai és molekulárbiológiai okok miatti radiorezisztenciát összetett kezeléssel, így a radio-kemoterápiával daganatgátló gyógyszer és besugárzás együttese hatásossá tehető.

A sugárkezelés és a daganatgátló gyógyszeres kezelés adagjait nem csökkentve a sugárzásnak ellenálló klónok eltávolítása lehetővé válik mellékhatások fokozódása nélkül. A radio-kemoterápia a szolid tumorok többségében az előrehaladott szakaszban is javítja a helyi hatást tumorregressziót okoz és fékezi a mikroáttétek keletkezését.

Tagjai: A daganat lokalizáció szerinti sebész nőgyógyász, gégész, urológus, idegsebész stb.

A radio-kemoterápiát olykor egyidejűleg, olykor pedig egymást követően alkalmazzuk. Az egyidejű radio-kemoterápia hatásmódjának összetevői a következők: mindkét kezelési forma, a sejtciklus függvényében közvetlenül tumorsejtölő hatású; daganatban a sugárkezelés okozta szubletális DNS-károsodás helyrehozását a kemoterápia gátolja; kemoterápia gátolja a daganatos sejtek újraképződését, és a sejtek bizonyos hányadát sugárérzékeny sejtciklusban G2-M fázisban megállítja; a kemoterápia gyakran a vér átáramlását és ezáltal a sugárterápiás hatást javítja; a kemoterápia a hypoxiás, sugárérzéketlen sejteket szelektíven pusztítja.

közös onkológiai kezelés

Radiohyperthermia A 41 és 42 °C fok közötti hyperthermia rövid ideig tartó közvetlen sejtölő hatású, amelyet a környezet pH-ja is befolyásol. A hősokk-fehérjék szerepe mind a mai napig nem tisztázott. A helyi közös onkológiai kezelés emelkedésével bizonyos molekuláris működések megváltoznak: gyakoribb az apoptosis, változik a sejtciklus a G0-fázisban lévő sejtek száma csökken és a DNS-javító működések gyakran csökkennek. A sugárkezelés és a helyi hőkezelés az összetett daganatkezelés ígéretes formájának tűnik.

Az ionizáló sugárkezelés hatását elsődlegesen befolyásoló tényezők A rosszindulatú daganat szakasza. A sugárkezelés energiája, technikája megavolt-kezelés, vagy brachyterápia, illetve ezek együtteseösszadagja, frakcióadagja, összkezelési ideje és együttese kemoterápia vagy hyperthermia a tumor stádiuma szerint változik. Szervhatárt meghaladó, elsődlegesen kérdésesen eltávolítható rosszindulatú daganatokban a tumormegkisebbítő down staging preoperatív vagy neoadjuváns összetett kezelés a hatásos, ez rectum és analis csatorna rákjaiban elfogadott kezelésnek számít.

Rákellenes Világnap: közös a felelősség

A rosszindulatú daganat szövettani szerkezete ezen belül a kórjósló tényezők. Dedifferenciált, a nyirok- és érrendszeren keresztül áttétet adó daganatokban az összetett kezelés hatásosabb, mindenekelőtt neoadjuváns műtétet megelőző formában. A rosszindulatú daganat helye. A daganathordozó szerv környezetében az ép szövetek a sugártolerancia dózisának függvényében károsodhatnak.

Korszerű besugárzástervező programmal, radioprotektív szerrel a sugárkárosodás csökkenthető. Az alkalmazott sugárkezelési technika. A sugárkezelés adagja, frakcióadagja, összkezelési ideje és célterülete. A célterület nagyságának függvényében változik az összadag és a frakcióadag, a sugárérzékeny szomszédos közös onkológiai kezelés figyelembevételével. Nagyobb célterület esetén a standard 2 Gy frakcióadag 1,8 Gy, esetleg 1,5 Gy-re történő csökkentése ajánlott.

A sugárkezelés összkezelési ideje szolid tumorokban 38—45 nap, ennél hosszabb kezelés esetén gyakoribb a helyi kiújulás.

közös onkológiai kezelés

Jól megválasztott célterületben megfelelő frakcióadaggal és közös onkológiai kezelés a sugárkezelést nem szükséges megszakítanunk a korai mellékhatások miatt, ezáltal a helyi hatás jobb. A daganat többszervi elhelyezkedésekor a hatékony célzott kemoterápia után a sugárkezelés összadagját csökkenthetjük ezáltal a mellékhatások is csökkenneka korábbi 45—50 Gy-ről 23—35 Gy-re seminomában és Hodgin- illetve nem-Hodgin-kórban. Több szolid tumorban az összadag növelésével az onkológiai eredményesség helyi közös onkológiai kezelés javítható a mellékhatások súlyosságának és számának növekedése nélkül.

A sugárkezelés célja tüneti vagy gyógyító. Gyógyító szándékú sugárkezelés általában nagyobb dózissal, standard frakcionálással heti 5×1,8—2 Gy történik. A tüneti kezeléssel kisebb összadag és a standardtól eltérő frakcionálással pl. Az ionizáló sugárkezelés hatását másodlagosan befolyásoló tényezők Kísérő betegségek, általános állapot, életkor.

Az időskor általában nem jelent okot az adag csökkentésére, inkább a besugárzás célterületét ajánlatos szűkíteni.

  • Alfa Egészségközpont
  • A belgyógyászat alapjai 2. | Digitális Tankönyvtár

A fiatal életkor nagyobb körültekintést igényel mind a besugárzás adagjának, mind a célterület meghatározásának eldöntésében pl. Azonos régióra első alkalommal, vagy ismételten történik-e a sugárkezelés.

közös onkológiai kezelés

A daganatok gyógyszeres kezelése Dr. Eckhardt Sándor A daganatok gyógyszeres kezelésének módszerei A daganatok korszerű kezelését az összetett terápia — közös onkológiai kezelés a sebészi, sugaras és gyógyszeres módszerek együttes alkalmazása — jelenti.

A gyógyszeres kezelés megelőzheti preoperatív, neoadjuváns, elsődleges kezelés vagy követheti posztoperatív, adjuváns kezelés a műtéti beavatkozást, illetve a sugárkezelést. Nagyon ritkán egyidejű lehet más kezelési módszerrel is pl. Az esetek nagy többségében az adott beteg klinikai állapota és a daganat helye, valamint biológiai természete határozza meg a kezelési módszerek optimális közös onkológiai kezelés.

Az onkológiai beteg tehát mindenkor a gyógyító szakmák együttműködését igényli a kezelési terv kidolgozása céljából. A gyógyszeres kezelést vegyületekkel kemoterápia vagy kémiai választ módosító anyagokkal biological response modifiers — BRM hajtjuk végre immunterápia.

Hirtelen mindenki az online térben találta magát

Előbbi csoport összefoglalja a citotoxikus, citosztatikus, hormon- és célzott molekuláris kezelést. Az utóbbi csoportba nemcsak az immunterápia tartozik, hanem a különböző endogén és exogén anyagokkal történő daganatellenes kezelés, beleértve a génterápiát is.

A kemoterápia lehet citotoxikus, amely a daganatsejt pusztulásával jár, vagy citosztatikus, amely időlegesen állítja le a további sejtoszlást. A citotoxikus szerek nemcsak a daganatsejtekre, hanem a szervezet normális működéséhez szükséges sejtrendszerekre vérképző szervek, gyomor-bél csatorna, kültakaró stb.

Hasonlóvélemények